Róbert Slovák / Viac ako reklama

€13.70

Moja prvá kniha o tom, čo som sa o kreativite, reklame a komunikácii naučil od Ondreja Štefánika, Yolky Udičovej, Rytmusa, Davida Drogu, Marylina Mansona, Jamieho Olivera, Michaela Conrada, Yonathana Dominitza, Raffa Tatarka, Igora Brossmanna, Andreja a Jara Kiskovcov, Pudingu pani Elvisovej, sira Hegartyho, Pharrella Williamsa, Vivienne Westwood, Arnolda Schwarzeneggera a môjho psa Rudolfa.

Kniha je kompiláciou mojich workshopov, prezentácií na rôznych konferenciách, blogov, článkov a rozhovorov publikovaných v rôznych médiách. Je rozdelená na niekoľko kapitol, ktoré sa venujú teórii, podrobnému popisu kampaní, na ktorých som sa podieľal vo svojej reklamnej agentúre Respect APP a osobných úspechoch, ale aj zlyhaniach.

Opisujem to, čo som sa naučil od svetovo uznávaných marketérov a reklamných tvorcov (ako napríklad David Droga, Michael Conradči sir John Hegarty), ale aj osobností, ktoré tvoria svoje vlastné personálne značky (ako Jamie Oliver, Viviene Westwood, Pharrel Williams či Marylin Manson). Zároveň sa podrobne venujem aj slovenským značkám a originálnym marketingovým prístupom.

Screen Shot 2018-11-26 at 220916png

Kniha obsahuje niekoľko case studies úspešných a ocenených kampaní, na ktorých som sa podieľal ako autor či spoluautor. Opisujem priebeh ich tvorby, spôsob uvažovania o stratégii a kreativite, ich výsledky a reakciu cieľových skupín.

Screen Shot 2018-11-26 at 222209png

Roky sa venujem aj prednáškam a workshopom, na ktorých vyučujem kreatívne postupy, rôzne metódy uvažovania či tvorby briefov. Kniha Viac ako reklama preto obsahuje aj praktické tipy a rady ako byť kreatívnejší a otvoriť si hlavu novým nápadom.

Screen Shot 2018-11-26 at 222130png

Kniha obsahuje aj niekoľko mojich článkov publikovaných v mnohých slovenských médiách, či rozhovory na rôzne, nielen reklamné témy. Kniha je popretkávaná citátmi mnohých osobností, ktoré som zoradil viac - menej podľa tém jednotlivých kapitol a textov. Texty dopĺňajú aj QR-kódy, ktoré smerujú na case videá s podrobnosťami kampaní, ktoré opisujú.

Screen Shot 2018-11-26 at 221927png

Róbert Slovák