CHUŤ ŽIŤ

Chuť žiť je projekt venujúci sa poruchám príjmu potravy. Jeho cieľom je zdvihnúť povedomie a danú tému odtabuizovať, pomáhať trpiacim a ich blízkym, sieťovať doktorov a šíriť prevenciu medzi mladými ľuďmi a športovcami na základe workshopov, prednášok, verejných diskusií, spolupráce s odborníkmi a edukačnej kampane. Chuť žiť naštartovala sedemnásťročná anorektička Valentína. Prieskumná agentúra 2muse nám pomohla zistiť postoje Slovákov k poruchám príjmu potravy a Chuť žiť odborne zastrešila Liga za duševné zdravie. Zakúpením knižky Chuť žiť podporíte už tretie turné Valentíny a jej tímu po základných a stredných školách na Slovensku. 

SEXISTICKÝ KIX

Anticena Sexistický kix má ambíciu kultivovať komunikáciu zadávateľov a agentúr. Pri tejto príležitosti sme pripravili sériu posterov a pohľadníc, ktoré vysvetľovali a ilustrovali jednotlivé prvky sexizmu. Lebo sexizmus nie je len o ukazovaní nahých tiel v reklame, tak nech je v tom jasno! Postery nedávno získali shortlist na prestížnom festivale reklamy New York Festivals Advertising Awards.  


PRIJATEĽNÍ.SK

Rómovia majú takmer o polovicu menšiu šancu, že im zamestnávateľ odpovie na ich životopis v porovnaní s nerómskymi uchádzačmi s rovnakými skúsenosťami a vzdelaním. Aj preto sme spolu s občianskym združením Divé maky pripravili kampaň Prijateľní.sk, ktorá vyzýva zamestnávateľov, aby dali Rómom šancu nájsť si prácu a správali sa pri výbere svojich zamestnancov zodpovedne.